Massevis av spillere har hørt om alle de Blackjack spillene som er mulig å vinne over. Et av de pratiske systemene er å telle kortene for å vinne, dette ble kjent tidlig på 1960 tallet. Da dette skjedde var det faktisk få spillere som kunne vinne over kasinoet. Og siden den gang spillet endret seg en del, en del av bordene bruker mer enn en kort stokk omgangen, noen kutter ut en prosentandel av kortene, slik at en kortteller vil aldri se dette.

Selv om de fleste spillerene ikke vil vinne i dette spillet har det aldri stoppet troen på at man kan vinne i Blackjack. Blackjack er uten tvil det mest populære spillet i USA, det har mer spillere enn craps, roulette og baccarat sammen lagt.

De fleste har ikke tålmodighet, utholdenhet og konsentraasjonen som man trenger for korttelling, men de har fremdeles muligheten for å begrense kasino fordelen til mindre enn 1% i Blackjack. Hemmeligheten ligger ved å lære seg grunnleggende strategi for å vinne, stå, fordole og splitte par. Om du bruker litt tid på å lære deg dette vil pengene dine strekke seg lengre i kasino verden.

Her er det 4 ting du må lære deg med engang:

• «Hit»; Om du velger «hit» får du et nytt kort i håp om at du kommer nærmere 21. Om spillerens totale sum går over 21 etter «hit» vil det si at spilleren «buste» og har da tapt hele satsen sin. Normalt vil en spiller sinaliesere at han/hun ønsker et kort til ved å peke på kortene eller skrape bordet med kortene. Verbal samtaler er ikke godtatt – dette er så sikkerhets kamerane skal få med seg alt som skjer.

• «Stand»; om du velger å stå, velger du å ikke ta flere kort i håp om at nåværende sum vil vinne over forhandleren. Dette signaliseres med å holde hånden over kortene dine eller ved å skyve kortene dine under satsen din.

• «Double down»; du kan velge å doble din opprinnelige sats og motta kun ett kort, uavhengig av dens navn. Noen kasinoer har en begrensning til de to første kortene dine, i alt 10 eller 11, mens andre lar deg doble på to kort. Dobbel tap på en brukke eller chips som er lik mengden til din opprinnelige sats og plasser dem ved siden av satsen din. I double down spillet på dette punktet må du også snu dine to orginale kort opp.

• «Split»; om dine første to kort har den samme verdien kan du velge å sette inn en sats til og dele paret, ved å bruke hverkort som det første kortet i en egen hånd. For eksempel fikk du delt ut 2 to, kan du skuve en andre sats som er den første til din satsboks. Forhadleren vil skille 2erne og gi deg et nytt kort til hver av dem. Du spiller hånden på en helt vanlig måte om du står eller splitter.

VARIASJONER

Husk at ikke alle Blackjack spillene er laget på den samme måten. Du vil finne noen variasjoner i reglene, noen av de er en fordel for spillerene og andre er ikke en fordel for spillerene. Du vil og se forskjell i kasinoets fordel, ikke for stor men nok til at det utgjør en forskjell. Mange av forandringene vil være når det kommer til deling av par, når du har lov til å gi opp, og forskjellige regler lignende dette.

Taktikk

Vinnende taktikk i Blackjack krever at spillere spiller hver hånd på den optimale åten, og en slik strategi tar alltid hensyn til hva forhandlerens opp-kort er . Om forhandlerens opp-kort er 7, 8, 9, 10 eller ess må spilleren slutte å be om kort så snart han/hun har fått 17 eller høyere. Om forhandlerens opp-kort er dårlig, 4, 5 eller 6 bør spilleren slutte å be om kort så fort han/hun har fått 12 eller høyere. Strategien er aldri å ta et kort om det er en sjangse for å gå buste. Ønsket med denne dårlige holdningen er å la forhandleren treffe eller forhåpentligvis gå over 21. Om forhandlerens kort er et rettferdig et, en, to eller tre bør spilleren stoppe på totalt 13 eller høyere.

Den grunnleggende strategien for double down er følgende: med totalt 11 skal spilleren alltid double down. Med totalt 10 skal han/hun double down med mindre forhandleren har et 10 kort eller et ess. Med totalt 9 bør spilleren double down om forhandlerens kort er rettferdig eller dårlig (2-6).

Når det kommer til splitting skal spilleren alltid dele et par ess eller 8ere; identiske 10 kort bør ikke deles, og det bør heller ikke par med 5ere, siden 5ere er totalt 10, som kan brukes mer effektivt til å double down. Vanligvis bør du splitte par som 2ere, 3ere eller 7ere, vel det vil si med mindre forhandleren har 8,9, 10 eller ess. Til slutt ikke del 6ere med mindre forhandleren har 2-6.